RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Podjela s preuzimanjem

Predmet: Za sve obveze društva koje se dijeli, a koje su nastale do upisa podjele u sudski registar, odgovaraju kao solidarni dužnici i društva koja su sudjelovala u podjeli do iznosa vrijednosti dijela imovine koja je prešla na svakog od njih suglasno planu podjele.

Broj presude: 74. Pž-3539/13-5, od 17. lipnja 2015.

Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Kako je društvo preuzimatelj (ovdje tuženik) sveopći pravni sljednik društva koje se dijeli (čl. 550.a st. 6. ZTD-a), za obveze društva koje se dijeli, a koje su nastale do upisa podjele u sudski registar, solidarno odgovaraju društvo koje se dijeli i ne prestaje (ovdje T. d.o.o. Z.) i tuženik kao preuzimatelj (čl. 550.o st. 1. ZTD-a) do visine preuzete imovine. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)