RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Podnošenje tužbe nakon otvaranja stečajnog postupka

Predmet: Nakon otvaranja stečajnog postupka sud će rješenjem prekinuti postupak, a postupak će se nastaviti ako je tužitelj prijavio svoje tražbinu u stečajnom postupku.

Broj presude: Gž-184/2018-2, od 8. studenog 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Sud utvrđuje da je u tijeku postupka nad tužiteljem otvoren stečajni postupak rješenjem od 12. prosinca 2017. godine, zbog čega je postupak bio prekinut te je rješenjem od 18. siječnja 2018. godine stečajni upravitelj pozvan preuzeti postupak u ovoj pravnoj stvari nakon čega je postupak nastavljen. Sud nadalje utvrđuje da tuženica nije prijavila svoju tražbinu u stečajnom postupku, koju činjenicu tuženica tijekom postupka nije osporavala, zbog čega je sud primjenom odredbe čl. 167. Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 71/15.) protutužbu odbacio. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)