Pojašnjenje odredaba Zakona o trošarinama i Pravilnika o trošarinama kod proizvođača likera – registrirani OPG – mjerni instrumenti protoka

Datum: 10.07.2015, Petak
Klasa: 410-01/15-01/147
Davatelj: Carinska uprava

Navodite da kao registrirani OPG proizvodite likere u komercijalne svrhe te postavljate pitanja vezana uz mjerne instrumente protoka i obujma pri proizvodnji alkohola i alkoholnih pića te zakonit način podnošenja obrazaca mjesečnih izvješća o stanju zaliha primljenim unesenim proizvedenim otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića Obrazac MI AL Zaključno postavljate pitanje izrade i izgleda deklaracije za likere u suvenirskim pakiranjima Uvidom u evidencije Carinske uprave utvrdili smo da je K A Sesvete OIB 05843817719 upisana u registar trošarinskih obveznika dana 19 09 2013 u statusu proizvođača trošarinskih proizvoda iz čl 69 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 nadležni carinski ured prijave je 0301982 Zagreb II Zakonom o trošarinama uređuje se između ostalog i trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića Provedbene odredbe koje uređuju postupanje u primjeni Zakona o trošarinama sadržane su u Pravilniku o trošarinama Nar nov br 64 13 129 13 11 14 70 14 157 14 i 8 15 Navedenim pravnim aktima hrvatski trošarinski sustav u potpunosti je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije Članak 65 st 1 Zakona o trošarinama propisuje da postrojenja za proizvodnju i spremanje alkohola i alkoholnih pića iz čl 54 57 i 58 istoga Zakona moraju biti opremljena mjernim instrumentima koje propisuje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo posudama i spremnicima koja imaju valjani ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja