Pojedinačni ispravni postupak


Predmet: Sud će odbaciti prijedlog za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka ako predlagatelj ne dostavi cjeloviti prijavni list za zemljišnu knjigu.

Broj presude: Gž Zk-13/2022-2, od 15. studenoga 2022. , od 22.03.2023

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Naime prema odredbi čl 95 st 1 Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Narodne novine broj 112 18 dalje ZDIKN promjene podataka o broju položaju obliku površini i načinu uporabe katastarskih čestica te promjene podataka o zgradama dostavljaju se zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda prijamnim listom kojemu se prilaže kopija katastarskog plana U konkretnom slučaju predlagatelji su zemljišnoknjižnom sudu trebali priložiti prijavni list koji mora biti pregledan i potvrđen od strane ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu