Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak


Predmet: Nakon provedenog postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora dopušten je prijedlog za provođenje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka.

Broj presude: Gž Zk-5/2023-2, od 29. ožujka 2023., od 26.06.2023

Sud: Županijski sud u Bjelovaru

Odlukom prvostupanjskog suda odbijen za prijedlog za pokretanje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka Sud prvog stupnja zauzeo je stajalište da u situaciji u kojoj je zemljišnoknjižni sud u jednoj vrsti posebnog zemljišnoknjižnog postupka u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora dopustio upis uknjižbe prava vlasništva na posebnom dijelu nekretnine primjenjujući odredbe Pravilnika o povezivanju ne postoji opravdani razlog za pokretanje i vođenje druge vrste posebnog zemljišnoknjižnog postupka pojedinačnog ispravnog postupka radi ispravka upisa za koji predlagateljica smatra da je rezultirao nezakonitim stjecanjem prava vlasništva za korist d o o na navedenom posebnom dijelu nekretnine u smislu odredaba iz čl 208 ZZK a Ovo stoga jer je zakonodavac nakon dovršetka postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora predvidio parnicu kao oblik pravne zaštite osobama koje polažu pravo vlasništva na nekom posebnom dijelu nekretnine i koje smatraju da neki upis koji je dopušten rješenjem o povezivanju nije zakonit čl 202 i 203 u vezi s čl 24 Pravilnika Županijski sud ukida odluku zbog pogrešnog pravnog shvaćanja suda prvog stupnja niti citiranim odredbama članka 208 stavak 1 i 2 ZZK a niti odredbom članka 108 stavak 2 Zemljišnoknjižnog poslovnika ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu