Polugodišnji izvještaj

Datum: 08.07.2008, Utorak
Autor: N.D.

Neprofitne organizacije koje vode dvostavno
knjigovodstvo u 2008. moraju za izvještajno razdoblje od 1
siječnja do 30. lipnja 2008. sastaviti financijski izvještaj.
Riječ je o Izvještaju o prihodima i rashodima (Obrascu:
PR-RAS-NPF). On se predaje do 30. srpnja 2008. samo FINA-i. Dakle,
ove godine za razdoblje siječanj – lipanj se ne predaje
statistički izvještaj (Obrazac: TSI-N) FINA-i i ne predaje se
financijski izvještaj (Obrazac: PR-RAS-NPF) Državnom uredu za
reviziju.*

*Prema informacijama iz Ministarstva financija, u obrazac
PR-RAS-NPF ne upisuju se podatci za prethodnu godinu (stupac 4). *

*O financijskim izvještajima pročitajte u prilogu uz časopis RRiF,
br. 7, 2008., Poslovanje neprofitnih organizacija. Taj prilog su
dobili svi pretplatnici koji su u našim službama evidentirani kao
osobe koje su neprofitne organizacije ili su zainteresirane za
poslovanje neprofitnih organizacija. Oni koji ga nisu dobili, a
zainteresirani su za nj, molimo ih da se jave našim
službama.

Povratak na vijesti