Popis imovine i obveza kod osoba u proračunskom sustavu

Datum: 16.12.2020, Srijeda
Autor: N.D.

Sve osobe koje su u proračunskom sustavu trebaju krajem godine popisati imovinu i obveza kako bi se napravila odgovarajuća usklađenja tih stavaka u poslovnim knjigama sa onima što u stvarnosti postoji.

S obzirom na postojeću epidemiju bolesti COVID-19, popis je otežan kod svih osoba koje bi trebale provesti taj popis. Svi se moraju pridržavati popisanih mjera kako bi se izbjeglo širenje bolesti.

No, kod pojedinih ustanova u zdravstvu može biti onemogućen cjelovit popis imovine iako bi se poštivale sve propisane epidemiološke mjere. Na to je upozoreno i u članku koji je povodom provođenja popisa objavljen u Prilogu časopisu RRiF br., 12/20. Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika .

Ministarstvo financija, Državna riznica objavilo je na svojim mrežnim stranicama Uputu u vezi s obavljanjem redovnog popisa imovine i obveza za proračune i proračunske korisnike. Uputi se može pristupiti ovdje.

Prema toj Uputi, bolnice koje zbog navedenih okolnosti ne mogu provesti cjeloviti popis imovine i obveza obvezne su godišnjim popisom za 2020. obuhvatiti financijsku imovinu i obveze, a nakon proglašenja kraja epidemije, odnosno stvaranjem preduvjeta za popis nefinancijske imovine tu imovinu i popisati.

Povratak na vijesti