Porezni priručnik

 
RRiF-ov Porezni priručnik
 
RRiF-ov POREZNI PRIRUČNIK - je zbirka poreznih propisa, naputaka i službenih stajališta objavljenih u šest knjiga, koje su smještene u dvije kutije. U Poreznom priručniku obuhvaćeni su svi porezni propisi i doprinosi, a sadrži i službena stajališta Ministarstva financija, sudsku praksu u poreznim pitanjima, te naputke i primjere kako sastaviti prigovor, žalbu i tužbu u poreznim stvarima.
 
Ažuriranje je tijekom godine, a dopune i izmjene su u posebnoj knjizi/knjigama i uključene su u cijenu pretplate.
 
Uz osnovno izdanje (6 knjiga) dobiva se i CD s kompletnim sadržajem priručnika, radi lakšeg pretraživanja i s mogućnošću ispisa.
Uz Porezni priručnik pretplatnici dobivaju 20 minuta telefonskih savjeta.
 
RRiF-ov Porezni priručnik ima dva različita oblika pretplate, a u sljedećoj tablici možete pogledati što je uključeno u koji od oblika pretplate.
 
Poglavlja Poreznog priručnika:
  • Porez na promet (PDV, porez na promet nekretnina), posebni porezi i trošarine
  • Porez na dohodak, dobit i poticaji
  • Doprinosi u vezi s plaćama, komore, turističke zajednice i dr.
  • Porezi lokalne samouprave i uprave, prirezi, propisi općeg ustroja poreznog sustava (Opći porezni zakon, Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom i dr.)
  • Porezni postupak (s praktičnim primjerima podnesaka i dokumenata), računi za uplatu javnih prihoda
  • Međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Službena stajališta Ministarstva financija (o plaćanju PDV-a, posebnih poreza i trošarina, poreza na dohodak, poreza na dobitak, doprinosa te drugih javnih pristojba)
 
 
 
Ogledni primjerak
 
Besplatne ogledne primjerke svih naših časopisa možete preuzeti ovdje.
 
 
PRETPLATA NA RRIF-OV POREZNI PRIRUČNIK
 
Na časopis RRiF-ov Porezni priručnik možete se pretplatiti na stranici naše pretplate.