Popravak u jamstvenom roku

Datum: 14.09.2010, Utorak
Klasa: 410-01/2010-001/1582
Davatelj: Porezna uprava

Podnositelj upita obavlja knjigovodstvene poslove za generalnog uvoznika automobila, koji ih prodaje trgovcima na malo, a oni krajnjim kupcima. Trgovci na malo izdaju jamstvo kupcima, a ukoliko dođe do kvara u jamstvenom roku imaju pravo na nadoknadu troškova od strane uvoznika. Ukoliko se u jamstvenom roku dogodi kvar na automobilu, krajnji kupac se obraća bilo kojem trgovcu na malo koji je za određenu vrstu automobila u ugovornom odnosu s generalnim uvoznikom, ne nužno onom od kojeg je kupio automobil. Trgovac na malo otklanja kvar i generalnom uvozniku dostavlja jamstveni zastupnik (specifikaciju obavljenih poslova i ugrađenih rezervnih dijelova) koju generalni uvoznik šalje na odobrenje proizvođaču u inozemstvo. Nakon što proizvođač odobri jamstveni zapisnik, trgovac na malo ispostavlja račun prema generalnom uvozniku. Do sada je trgovac na malo uslugu popravka u jamstvenom roku fakturirao uvozniku s iskazanim PDV-om.

Pitanje je smatra li se potraživanje troška za uslugu popravka u jamstvenom roku obavljenu kupcu, koji trgovac na malo temeljem ugovora potražuje od generalnog uvoznika, odštetom prema članku 25. Pravilnika o PDV-u?

Uvoznik također temeljem ugovora s proizvođačem ima pravo na nadoknadu troškova za preuzeta jamstva, pa za sva potraživanja trgovaca uvoznik tereti proizvođača. Smatra li se navedeno potraživanje uvoznika prema proizvođaču odštetom iz članka 25. Pravilnika o PDV-u?

Na postavljena pitanja u nastavku odgovaramo.

Prema odredbama članka 2. stavka 1. točki 1.a i 1.b Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09.) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu, koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnost i koje se obavljaju na osnovi zakonskih odredbi ili odluka državnih tijela.

Prema odredbama članka 25. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.) isporuka kojom se obeštećuje primatelja za štetu nastalu po osnovi ranije isporuke ne smatra se isporukom koja podliježe oporezivanju već odštetom. O odšteti se radi samo u slučaju kada isporučitelj temeljem zakona ili ugovora odgovara za štetu i njene posljedice i određenim isporukama tu štetu otklanja. Za procjenu da li se radi o odšteti ili oporezivoj Isporuci odlučujuće je da li su ispunjeni navedeni uvjeti. Odštetom se ne smatra isporuka koja u cijelosti ili u dijelu predstavlja novu isporuku.

Shodno navedenom, mišljenja smo da potraživanje troška za uslugu popravka u jamstvenom roku obavljenu kupcu, koji trgovac na malo temeljem ugovora potražuje od generalnog uvoznika, predstavlja odštetu u smislu odredbi članka 25. Pravilnika o PDV-u, odnosno ne smatra se isporukom koja podliježe oporezivanju. Također se potraživanje uvoznika prema proizvođaču za nadoknadu troškova za preuzeta jamstva temeljem ugovora smatra odštetom u smislu odredbi članka 25. Pravilnika o PDV-u, odnosno ne smatra se isporukom koja podliježe oporezivanju.

Povratak na mišljenja