Popunjavanje mjesečnog obračuna trošarine na električnu energiju, MI-EL obrasca

Datum: 30.08.2013, Petak
Klasa: 410-19/13-03/133
Davatelj: Carinska uprava

Vezano na Vaš upit u kojem nas molite da Vam pojasnimo način popunjavanja mjesečnog obračuna trošarine na električnu energiju MI EL obrasca dajemo odgovor Člankom 95 st 5 6 i 7 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 propisano je da trošarinski obveznik za električnu energiju mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu trošarine na električnu energiju sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine te su propisana obračunska razdoblja i obveza iskazivanja trošarine u mjesečnom izvješću na propisanom obrascu kao i rok za dostavu carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu i rok za plaćanje obračunate trošarine U čl 99 Pravilnika o trošarinama Nar nov br 64 13 određeno je da su trošarinski obveznici iz čl 94 Zakona obvezni dostaviti mjesečni obračun trošarine na električnu energiju na Obrascu MI EL Uputa za popunjavanje Obrasca MI EL prema redovima obrasca Red br 1 poslovna uporaba upisuju se količine u MWh na koje je obračunata trošarina za poslovnu uporabu i upisuju se količine koje su isporučene uz oslobođenje osim kućanstva te se upisuje pripadajući iznos trošarine u kunama za oslobođene količine se izračunava trošarina u ovom redu prema visini za poslovnu uporabu Red br 2 neposlovna ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja