Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

Datum: 29.01.2016, Petak
Autor: A.M.

Obrtnici i ostale samostalne djelatnosti koje po godišnjoj poreznoj prijavi iskažu obvezu poreza i prireza porezu na dohodak trebaju isti uplatiti na račun zajedničkih prihoda državnog, županijskih, gradskih i općinskih proračuna, u skladu s Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. i to na račune otvorene na razini grada/općine. Tako svaki grad ili općina imaju svoj račun.

U pozivu na broj odobrenja u pretpolje uplatitelji koji su fizičke osobe upisuju broj modela „68”, a u nastavku polja brojčanu oznaku za vrstu poreza i prireza porezu na dohodak kojeg se plaća − Porez i prirez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi 1619 te OIB nositelja obrta.

Poziv na broj odobrenja izgleda kako slijedi:

68 1619 - OIB

Više o popunjavanju godišnje porezne prijave na novom obrascu DOH pogledajte u Godišnjem obračunu poslovanja obrtnika za 2105. objavljenog uz u prilogu časopis RRIF br.1. 

Povratak na vijesti