Porez na dodanu vrijednost i posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih vozila

Datum: 18.09.2007, Utorak
Klasa: 410-01/07-01/983_
Davatelj: Porezna uprava

U dopisu što nam je uputio gospodin V. S., vlasnik obrta za računalne djelatnosti S. navodi da je za potrebe obavljanja obrta 1. listopada 2005. u imovinu obrta unio osobno vozilo koje je do tada bilo osobno vlasništvo vlasnika obrta. Predmetno vozilo kupljeno je u 2002. godini, te je pri unosu u obrt procijenjeno po tadašnjoj kataloškoj vrijednosti.

Postavljen je upit može li obrt S. prilikom prodaje tog osobnog vozila postupiti prema odredbi članka 8. stavak 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i umanjiti poreznu osnovicu za nabavnu cijenu, a porez na dodanu vrijednost obračunati na razliku između nabavne i prodajne vrijednosti, budući da pri nabavi nije mogao biti odbijen pretporez?

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 8. stavak 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.) i članka 51. stavak 16. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 79/07.), pri isporuci rabljenih osobnih vozila porezna osnovica utvrđuje se kao razlika između prodajne i nabavne cijene, ako pri nabavi nije mogao biti odbijen pretporez. Za ostvarenu negativnu razliku ne može se umanjivati porezna osnovica.

Sukladno navedenom zakonskim odredbama i navodima u upitu, prema kojima porezni obveznik – obrt za računalne djelatnosti S. nije pri nabavi motornog vozila ostvario pravo na odbitak pretporeza, porezni obveznik može pri daljnjoj prodaji navedenog motornog vozila poreznu osnovicu umanjiti za iznos nabavne vrijednosti tog vozila.

Povratak na mišljenja