Porez na dodanu vrijednost – isporuka i ugradnja solarnih ploča

Datum: 17.10.2022, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/22-02/172
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni stope PDV-a na isporuku i ugradnju solarnih ploča. Radi se o situaciji u kojoj projektant nudi uslugu ključ u ruke i ima partnera izvođača te se postavlja pitanje da li se u tom slučaju primjenjuje stopa PDV-a od 0% na isporuku obavljenu kupcu i isporuku koju partner izvođač obavlja projektantu.

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u predlaže se da se stopom PDV-a od 0% oporezuje isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuka i ugradnja solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada, prvoga dana od dana objave toga Zakona u Narodnim novinama.

Pod pojmom isporuka i ugradnja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekta izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome bi se stopom PDV-a od 0% oporezivala sva potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inventar, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupa radova i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).

Prema tome, pri isporuci i ugradnji solarnih ploča (zajedno sa svom pratećom opremom i uslugama) na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa, koje jedan ili više izvođača obavljaju građanima, energetskim zajednicama građana (kod više stambenih zgrada) i osobama koje obavljaju djelatnost od javnog interesa, PDV bi obračunavali po stopi od 0%.

Porezni obveznik koji se smatra izvođačem i koji obavlja isporuku i ugradnju solarnih ploča, prilikom nabave solarnih ploča, ostale opreme i usluga potrebnih za njihovu ugradnju plaća PDV po stopi od 25% koji u cijelosti koristi kao odbitak pretporeza.

Prema tome, proizvođač koji obavlja primjerice izvedbeni dio projekta, za što izdaje račun glavnom izvođaču, na obavljenu uslugu ne bi mogao primijeniti stopu PDV-a od 0%, već bi primijenio prijenos porezne obveze na glavnog izvođača koji je upisan u registar obveznika PDV-a.

Napominjemo da procedura donošenja navedenog Prijedloga zakona u Hrvatskome saboru tek slijedi te ovisno o tome očekivano stupanje na snagu Zakona je početkom listopada. Sukladno tome, odgovori će se primjenjivati pod uvjetom da tijekom rasprave u Hrvatskom saboru ne dođe do promjena navedenog Prijedloga zakona.

Povratak na mišljenja