Porez na dodanu vrijednost na isporuke unutar Europske unije

Datum: 05.09.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/16-01/1544
Davatelj: Porezna uprava

      ​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi obračuna PDV-a na isporuke dobara unutar Europske unije. U upitu je opisana sljedeća situacija za koju se traži očitovanje o poreznom tretmanu isporuka. Naime, navodi se da tvrtka „Y“ iz Hrvatske naručuje robu od dobavljača, tvrtke „X“ iz Mađarske nakon čega tvrtka „Y“ prodaje naručenu robu tvrtki „Z“ iz Ljubljane. U upitu se navodi da se roba kupljena od tvrtke „Y“ skladišti u Hrvatskoj jer tvrtka „Z“ iz Ljubljane nema fizičko skladište u Sloveniji. Prema navodima u upitu spomenuta roba koja se nalazi u skladištu tvrtke „Z“ u Hrvatskoj šalje se u Sloveniju na dnevnoj bazi, ili po potrebi, na cross-dock skladište u Sloveniji gdje se ovjerenim CMR dokumentom i kasnije dostavnicama dokazuje ulaz određene količine robe na teritorij Slovenije. U upitu se navodi da tvrtka „Y“ iz Hrvatske prodaje robu tvrtci „Z“ iz Ljubljane, ali da roba ne ulazi na teritorij Slovenije nego se skladišti u Hrvatskoj, te se sa tog skladišta po potrebi skupno transportira u Sloveniju gdje se vrši dostava krajnjim kupcima. S tim u vezi postavljeno je pitanje kada se plaća porez odnosno plaća li se prilikom izdavanja računa u Hrvatskoj ili nakon cross-docka kada roba fizički uđe u Sloveniju.
      U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
      Člankom 7. stavkom 5. Zakona o PDV-u propisano je da se isporukom dobara uz naknadu smatra premještanje dobara koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika koja je za potrebe svojeg poslovanja otpremio ili prevezao sam porezni obveznik ili druga osoba za njegov račun u drugu državu članicu.
      Mjestom isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze smatra se mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke, što je propisano člankom 12. Zakona o PDV-u.
      Prema odredbama članka 13. Zakona o PDV-u mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.
      Mjestom stjecanja dobara unutar Europske unije smatra se mjesto gdje završava otprema ili prijevoz dobara stjecatelju, što je propisano člankom 27. stavkom 1. Zakona o PDV-u.
      Odredbama članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan Europske unije.
      Sukladno članku 77. stavku 5. točki a) Zakona o PDV-u Porezna uprava dodijelit će PDV identifikacijski broj svakom poreznom obvezniku koji na području Republike Hrvatske obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim ako PDV plaća hrvatski primatelj dobara ili usluga.
       U skladu s navedenim, iz opisane situacije u upitu razvidno je da se u predmetnom slučaju radi o dvije isporuke, odnosa o dva poslovna odnosa. U prvom poslovnom odnosu koji se odvija između tvrtke „X“ iz Mađarske i tvrtke „Y“ iz Hrvatske tvrtka „X“ obavlja isporuku dobara unutar Europske unije koja je oslobođena od plaćanja PDV-a u državi članici isporučitelja dobara (Mađarska), s time da se plaća PDV na stjecanje takvih dobara u državi članici gdje otprema ili prijevoz tih dobara završava (Hrvatska). Prema tome, tvrtka „Y“ iz Hrvatske obvezna je na tako stečena dobra obračunati i platiti PDV. Nadalje, u drugom poslovnom odnosu koji se odvija između tvrtke „Y“ iz Hrvatske i tvrtke „Z“ iz Ljubljane prilikom čega se dobra ne otpremaju ili prevoze u Sloveniju nego se skladište u Hrvatskoj i po potrebi skupno transportiraju u Sloveniju, radi se o tuzemnoj isporuci na koju je tvrtka „Y“ iz Hrvatske obvezna obračunati PDV. Ako će tvrtka „Z“ iz Ljubljane prevoziti odnosno premještati vlastita dobra iz Hrvatske u Sloveniju takvo premještanje prema članku 7. stavku 5. Zakona o PDV-u smatra se isporukom dobara unutar Europske unije koja je oslobođena PDV-a u Hrvatskoj, s time da se plaća PDV na stjecanje takvih dobara u državi članici gdje otprema ili prijevoz tih dobara završava (Slovenija). Napominjemo da se u slučaju premještanja vlastitih dobara iz Hrvatske u neku drugu državu članicu strani porezni obveznik mora registrirati za potrebe PDV-a u Hrvatskoj obzirom da je mjesto isporuke dobara Hrvatska.

Povratak na mišljenja