Porez na dodanu vrijednost – ortopedska pomagala

Datum: 26.02.2008, Utorak
Klasa: 410-01/08-01/231
Davatelj: Porezna uprava

Gospođa R. M.-J., 100%-tni je invalid i kreće se u invalidskim kolicima. Radi omogućavanja ulaska u osobni automobil potrebna su joj specijalna invalidska kolica model CARONY 24 koja proizvodi švedsko poduzeće AUTOADAPT. U vezi navedenog obratila nam se s pitanjem može li se prilikom oporezivanja spomenutih invalidskih kolica porezom na dodanu vrijednost primijeniti porezna stopa 0%.

Odredbama članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo (implantati, srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, intrauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).

U članku 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 79/07.), propisano je da se stopa 0% iz članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona primjenjuje na ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a, osim pomagala i usluga s Popisa pod rednim brojevima 35., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 326., 364., 448., 449., 487., 488., 489., 490., 491., 492., 493., 508., 509., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 534., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 552., 553., 554., 577., 583., 584., 585., 586., 687., 688. i 689. Primjena porezne stope 0% na određene proizvode, odnosno oporezivanje po stopi 22% navedeno je u članku 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost na temelju Popisa ortopedskih pomagala iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 114/99.), koji je bio na snazi u vrijeme donošenja Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

U Popisu ortopedskih pomagala iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (Nar. nov., br. 89/07. – proč. tekst, 134/07. i 11/08.), od rednog broja 292. do 303. navedena su invalidska kolica koja se smatraju ortopedskim pomagalom. U Popisu ortopedskih pomagala iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 114/99.), invalidska kolica bila su navedena od rednog broja 306. do 315.

Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost nisu obuhvaćene izmjene rednih brojeva, međutim to nema utjecaja na porezni status proizvoda iz članka 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Stoga, obzirom da redni brojevi 306. do 315. iz Popisa ortopedskih pomagala iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 114/99.), pod kojima su bila invalidska kolica nisu navedeni kao izuzetak od oporezivanja nultom stopom iz članka 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, smatramo da se invalidska kolica navedena u Popisu ortopedskih pomagala iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (Nar. nov., br. 89/07. – proč. tekst, 134/07. i 11/08.), od rednog broja 292. do 303. oporezuju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% u smislu odredbi članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Napominjemo da Porezna uprava nije nadležna za davanje očitovanja o tome u koji redni broj Popisa ortopedskih pomagala iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala su razvrstana specijalna invalidska kolica model CARONY 24 koja proizvodi švedsko poduzeće AUTOADAPT, već je navedeno u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Povratak na mišljenja