Porez na dodanu vrijednost - primjena snižene stope

Datum: 27.03.2019, Srijeda
Klasa: 410-19/19-02/56
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je pitanje mogu li se soljena crijeva oporezivati sniženom stopom PDV-a 13%. 
 
      Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
      Člankom 38. stavkom 3. točkom n) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i člankom 47. stavkom 2. točkom n) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17 i 1/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da se PDV-om po stopi 13% oporezuje isporuka svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva. Svježim ili rashlađenim mesom i jestivim klaoničkim proizvodima od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva u smislu ove točke smatraju se, među ostalim, svježa ili rashlađena jestiva crijeva, mjehuri i želuci, od goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva, iz KN oznake 0504 00 00.
 
      Obzirom da je razvrstavanje pojedinih dobara u KN oznake u nadležnosti Carinske uprave, zatražili smo očitovanje u vezi s navedenim. 
 
      S tim u vezi Carinska uprava uputila nam je odgovor KLASA: 410-19/19-01/38, URBROJ: 513-02-1321/1-19-2 od 22. ožujka 2019. u kojem navodi:
 
 „U KN oznaku 0504 00 00 razvrstavaju se: crijeva, mjehuri i želuci životinja (osim od riba), cijeli i njihovi komadi, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni.
 
      Međutim člankom 47. stavkom 2. točkom n)14. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NNHR br. 79/13 do 1/19) propisana je snižena stopa PDV-a samo na svježa ili rashlađena jestiva crijeva, mjehure i želuce, od goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva, iz KN oznake 0504 00 00.
 
      Iz gore navedenog mišljenja smo da je sva ostala roba iz KN oznake 0504 00 00, osim svježih ili rashlađenih crijeva, izuzeta iz Pravilnika.“
 
      Prema tome sniženom stopom PDV-a od 13% u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom n) Zakona o PDV-u i člankom 47. stavkom 2. točkom n) Pravilnika o PDV-u oporezuju se svježa ili rashlađena jestiva crijeva, mjehuri i želuci, od goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva, iz KN oznake 0504 00 00. Sva ostala dobra iz KN oznake 0504 00 00 uključujući i soljena crijeva oporezuju se PDV-om po stopi od 25%.

Povratak na mišljenja