Porez na nasljedstva i darove za neisplaćena novčana sredstva - potpore Agencije za plaćanja u poljoprivredi

Datum: 11.03.2024, Ponedjeljak
Klasa: 410-16/24-01/1
Davatelj: Porezna uprava

Obratili ste nam se s upitom vezanim za utvrđivanje poreza na nasljedstva i darove. Naime, radi se o slučaju gdje nasljednici stječu novčana prava i obveze obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa svim pripadajućim pravima na plaćanje i neisplaćena sredstva s naslova poticaja kod Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Zatražili ste nas za mišljenje o tome podliježu li neisplaćene potpore od Agencije plaćanju poreza na nasljedstva i darove.

U nastavku dostavljamo odgovor.

Odredbom članka 4. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16., 101/17., 114/22. i 114/23.; u daljnjem tekstu: ZLP) propisano je da se porez na nasljedstva i darove plaća na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine, ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina veća od 6700,00 eura na dan utvrđivanja porezne obveze.

Sukladno odredbi članka 7. stavka 1. ZLP-a obveza plaćanja poreza na nasljedstva i darove nastaje u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ili odluke javnopravnog tijela ili suda ili u trenutku primitka dara.

Člankom 9. ZLP-a propisana su oslobođenja od plaćanja poreza na nasljedstva i darove.

S obzirom na navedeno, citiranim odredbama ZLP-a nije propisano oslobođenje od obveze plaćanja poreza na nasljedstva i darove za one nasljednike koji stječu prava na neisplaćena novčana sredstva, kao u konkretnom slučaju. S tim u vezi, u trenutku ispunjenja pretpostavke iz članka 7. stavka 1. ZLP-a, utvrđuje se porez na nasljedstva i darove i na neisplaćene potpore ostvarene od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, osim za nasljednike iz članka 9. ZLP-a.

Povratak na mišljenja