Porez na promet nekretnina – oslobođenje se ne odnosi pri podjeli ustanove

Datum: 21.01.2009, Srijeda
Klasa: 410-01/08-01/1326
Davatelj: Porezna uprava

Odvjetnik M. P., kao punomoćnik Ustanove za rehabilitaciju i njegu u kući – D. L. postavio je upit je li pri podjeli ustanove sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o trgovačkim društvima, gdje se na novoosnovane ustanove prenose dijelovi imovine ustanove koja se dijeli, prijenos nekretnina u takvoj podjeli izuzet od oporezivanja sukladno članku 12. Zakona o porezu na promet nekretnina. Obrazlaže da je imenovana ustanova odlučila pokrenuti postupak podjele s osnivanjem, tako da bi prilikom podjele ustanove od jedne ustanove nastale tri ustanove. Postupak će se provesti temeljem članka 69. Zakona o ustanovama, analognom primjenom odredbi Zakona o trgovačkim društvima koje propisuju podjelu društva, tako da će sve novoosnovane ustanove biti univerzalni pravni sljednici ustanove koja se dijeli.

Člankom 12. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97. – 153/02.) propisana su porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo na način da se ne plaća se porez na promet nekretnina: kada se nekretnine unose u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje temeljnog kapitala u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima te kada se nekretnine stječu u postupku pripajanja i spajanja trgovačkih društava u smislu Zakona o trgovačkim društvima, te u postupku razdvajanja trgovačkog društva u više trgovačkih društava.

Člankom 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 146/08.) propisano je da je trgovačko društvo pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj određeni ovim Zakonom te da su trgovačka društva: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću (stavci 1. i 2.).

Iz citirane odredbe članka 12. navedenog Zakona o porezu na promet proizlazi da se propisano porezno oslobođenje primjenjuje u slučajevima kada se nekretnine unose u trgovačko društvo, pod kojim se podrazumijeva trgovačko društvo u smislu odredbi navedenog Zakona o trgovačkim društvima. Kako u smislu odredbi navedenog Zakona o trgovačkim društvima ustanova nije trgovačko društvo, to proizlazi da nema osnova za primjenu poreznog oslobođenja iz članka 12. navedenog Zakona o porezu na promet nekretnina u slučaju kada se nekretnina unosi u ustanovu.

Povratak na mišljenja