Porezna tajna

Datum: 21.01.2019, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/18-01/2391
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo upit u kojem tražite mišljenje o obvezi Porezne uprave da Vam dostavi podatke o tvrtki na koju se odnosi porezno dugovanje poreza na promet nekretnina evidentirano u pregledu zaduženja i naplate poreza za Općinu "A".

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

      Prema odredbi članka 8. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16, 106/18) porezno tijelo dužno je kao poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže, kao i podatke koje razmjenjuje s drugim državama u poreznim stvarima.

      U članku 8. stavku 5. Općeg poreznog zakona propisane su neke od iznimki kada obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena, te je tako u članku 8. stavku 5. točki 3. toga zakona, na koju se poziva podnositeljica upita, propisano kako obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog, kaznenog ili sudskog postupka.

       U konkretnom slučaju utvrđivanja poreza na promet nekretnina riječ je o poreznom postupku, ali u kojem ne sudjeluje Općina "A" kao porezno tijelo. Naime, Općini "A", kao jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina čija tržišna vrijednost predstavlja osnovicu poreza na promet nekretnina, pripada prihod od poreza na promet nekretnina, ali Općina "A" u konkretnom slučaju nije porezno tijelo u smislu članka 3. Općeg poreznog zakona.

      Sukladno članku 3. Općeg poreznog zakona porezno tijelo je definirano kao tijelo državne uprave, upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili upravno tijelo jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja i/ili nadzora i/ili naplate poreza.

       Iako je Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 115/16, 106/18) u članku 2. propisano kako prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi, poslovi utvrđivanja, nadzora i naplate poreza nisu u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, već je člankom 9. stavkom 2. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano kako Ministarstvo financija, Porezna uprava utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu.
Budući da su poslovi utvrđivanja, nadzora i naplate poreza na promet nekretnina u nadležnosti Porezne uprave, a ne jedinice lokalne samouprave, Općina "A" u konkretnom slučaju nije porezno tijelo koje provodi porezni postupak.

      Jednako tako jedinica lokalne samouprave, tj. Općina "A", nije ovlaštena provoditi otpis poreznog duga poreza na promet nekretnina, već isti može provesti isključivo porezno tijelo nadležno za utvrđivanje tog poreza (Porezna uprava), ukoliko nastupe okolnosti propisane Općim poreznim zakonom. 

       Imajući u vidu navedeno, dostavljanje podataka o tome na koju se tvrtku odnosi dugovanje poreza na promet nekretnina predstavlja poreznu tajnu u skladu s člankom 8. stavkom 1. Općeg poreznog zakona.

Povratak na mišljenja