Porezne i računovodstvene aktualnosti i priprema za godišnji obračun

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 5 h 15 min
Datum: 08.12.2022

Cijena: 99,54 EUR
749,98 KNKraj ove i početak nove poslovne godine najviše će obilježiti prelazak na novu službenu valutu. Zbog toga je bitno razumjeti kako prelazak na euro utječe na računovodstvo, kako ispravno evidentirati poslovne događaje u poslovnim knjigama u prijelaznom razdoblju, obračunati plaću za prosinac te kako će se sastavljati i predavati financijska i porezna izvješća te porezne prijave za 2022. godinu.

Tijekom ove poslovne godine bilo je i promjena u poreznim propisima, zbog čega treba podsjetiti i provjeriti jesu li ispravno provedene u poslovnim knjigama i evidencijama. Na ovom webinaru razmotrena su razna pitanja o prelasku na euro i pitanja u vezi s provjerom dosadašnjih postupaka ili otklanjanja možebitnih pogrešaka. Osim toga, obuhvaćene su i izmjene poreznih propisa i drugih propisa bitnih za računovodstvenu struku u 2023. godini.

Program seminara:

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

 1. POREZNE I RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI
  • Izmjene poreznih propisa od 1. siječnja 2023. godine (PDV, dohodak, dobitak i dr.)
  • Izmjene Zakona o računovodstvu, Zakona o trgovačkim društvima i dr.
  • Novosti u blagajničkom poslovanju i poslovanju s gotovinom u 2023. godini
  • Novosti u vezi neoporezivih primitaka
 2. UTJECAJ UVOĐENJA EURA NA POSLOVANJE
  • Prilagodba računovodstva za zamjenu kune eurom
  • Postupanje s računima i odobrenjima u prijelaznom razdoblju
  • Plaće, naknade i ostali dohodci te izvještavanje u prijelaznom razdoblju
  • Posebnosti obračuna plaće, bonusa, naknada i ostalih primitaka za prosinac 2022. godine
  • Sastavljanje poreznih prijava u prijelaznom razdoblju
  • Priprema godišnjih financijskih izvještaja
  • Primjena starih i sklapanje novih ugovora o radu, ugovora o djelu i autorskih ugovora
  • Predopskrba poslovnih subjekata gotovim novcem eura
  • Pravila za preračunavanje i zaokruživanje
  • Usklađivanje temeljnog kapitala upisom u sudski registar
 3. PLAĆE I OSTALI PRIMITCI U 2022. GODINI
  • Konačni obračun plaće za 2022. godinu
  • Osobni odbitak pri zadnjem obračunu plaće
  • Neoporezive isplate u 2022. godini (božićnice, nagrade za radne rezultate i dr.)
  • Oporeziva trinaesta plaća
  • Prijava dohodaka ostvarenih u inozemstvu – utvrđivanje rezidentnosti
  • Primitci uzdržavanih članova uže obitelji i utjecaj primitaka studenata na osobni odbitak
 4. AKTUALNOSTI U PDV-u
  • Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a te prava i obveze koje pritom nastaju
  • Posebnosti obračuna PDV-a za prosinac 2022. godine
  • Utvrđivanje postotka podijele pretporeza (pro-rate) za 2022. godinu
  • Ispravci pretporeza za zalihe i gospodarska dobra
 5. PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUNA ZA 2022. GODINU
  • Priprema za obračun poreza na dobitak
  • Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
  • Vrijednosna usklađenja i otpisi predujmova, zajmova i zaliha
  • Kamate s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
  • Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja
  • Porezno motrište troškova rezerviranja
  • Otpisi obveza prema dobavljačima, zajmodavcima i sl.
  • Obračun amortizacije i promjena korisnog vijeka trajanja dugotrajne imovine
  • Priprema za godišnji popis imovine i obveza (inventuru)
  • Kako spriječiti ulazak u zonu gubitka
  • Kako ispraviti pogreške u knjiženjima
 6. ODGOVORI NA PITANJA

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 8. prosinca2022. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn (560,00+ 25 % PDV-a) / 99,54 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).