Seminar i webinar
Porezne i računovodstvene aktualnosti i priprema za godišnji obračun

Od 22. studenoga do 8. prosinca 2022. seminari u sedam gradova i webinar "Porezne i računovodstvene aktualnosti i priprema za godišnji obračun za 2022. godinu"


Mjesto Vrijeme održavanja
OSIJEK, Hotel Osijek, Šamačka 422. studenoga 2022. (utorak)
ZAGREB, Hotel Sheraton, Kneza Borne 223. studenoga 2022. (srijeda)
VARAŽDIN, Hotel Turist, Al. kralja Zvonimira 124. studenoga 2022. (četvrtak)
SPLIT, Hotel Atrium, Domovinskog rata 49 a29. studenoga 2022. (utorak)
ZADAR, Hotel Kolovare, Bože Peričića 1430. studenoga 2022. (srijeda)
OPATIJA, Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 55. prosinca 2022. (ponedjeljak)
POREČ, Hotel Valamar Dijamant, Brulo 16. prosinca 2022. (utorak)
web8. prosinca 2022. (četvrtak)

Kraj ove i početak nove poslovne godine najviše će obilježiti prelazak na novu službenu valutu. Zbog toga je bitno razumjeti kako prelazak na euro utječe na računovodstvo, kako ispravno evidentirati poslovne događaje u poslovnim knjigama u prijelaznom razdoblju, obračunati plaću za prosinac te kako će se sastavljati i predavati financijska i porezna izvješća te porezne prijave za 2022. godinu.

Tijekom ove poslovne godine bilo je i promjena u poreznim propisima, zbog čega treba podsjetiti i provjeriti jesu li ispravno provedene u poslovnim knjigama i evidencijama. Na seminaru ćemo razmotriti razna pitanja o prelasku na euro i pitanja u vezi s provjerom dosadašnjih postupaka ili otklanjanja možebitnih pogrešaka. Osim toga, obuhvatit ćemo i izmjene poreznih propisa i drugih propisa bitnih za računovodstvenu struku u 2023. godini.

Pozivamo Vas na naš seminar radi razmjene korisnih znanja i onih detalja u primjeni propisa koji će Vam biti korisni u radu.

Okvirni program seminara:

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

 1. POREZNE I RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI
  • Izmjene poreznih propisa od 1. siječnja 2023. godine (PDV, dohodak, dobitak i dr.)
  • Izmjene Zakona o računovodstvu, Zakona o trgovačkim društvima i dr.
  • Novosti u blagajničkom poslovanju i poslovanju s gotovinom u 2023. godini
  • Novosti u vezi neoporezivih primitaka
 2. UTJECAJ UVOĐENJA EURA NA POSLOVANJE
  • Prilagodba računovodstva za zamjenu kune eurom
  • Postupanje s računima i odobrenjima u prijelaznom razdoblju
  • Plaće, naknade i ostali dohodci te izvještavanje u prijelaznom razdoblju
  • Posebnosti obračuna plaće, bonusa, naknada i ostalih primitaka za prosinac 2022. godine
  • Sastavljanje poreznih prijava u prijelaznom razdoblju
  • Priprema godišnjih financijskih izvještaja
  • Primjena starih i sklapanje novih ugovora o radu, ugovora o djelu i autorskih ugovora
  • Predopskrba poslovnih subjekata gotovim novcem eura
  • Pravila za preračunavanje i zaokruživanje
  • Usklađivanje temeljnog kapitala upisom u sudski registar
 3. PLAĆE I OSTALI PRIMITCI U 2022. GODINI
  • Konačni obračun plaće za 2022. godinu
  • Osobni odbitak pri zadnjem obračunu plaće
  • Neoporezive isplate u 2022. godini (božićnice, nagrade za radne rezultate i dr.)
  • Oporeziva trinaesta plaća
  • Prijava dohodaka ostvarenih u inozemstvu – utvrđivanje rezidentnosti
  • Primitci uzdržavanih članova uže obitelji i utjecaj primitaka studenata na osobni odbitak
 4. AKTUALNOSTI U PDV-u
  • Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a te prava i obveze koje pritom nastaju
  • Posebnosti obračuna PDV-a za prosinac 2022. godine
  • Utvrđivanje postotka podijele pretporeza (pro-rate) za 2022. godinu
  • Ispravci pretporeza za zalihe i gospodarska dobra
 5. PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUNA ZA 2022. GODINU
  • Priprema za obračun poreza na dobitak
  • Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
  • Vrijednosna usklađenja i otpisi predujmova, zajmova i zaliha
  • Kamate s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
  • Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja
  • Porezno motrište troškova rezerviranja
  • Otpisi obveza prema dobavljačima, zajmodavcima i sl.
  • Obračun amortizacije i promjena korisnog vijeka trajanja dugotrajne imovine
  • Priprema za godišnji popis imovine i obveza (inventuru)
  • Kako spriječiti ulazak u zonu gubitka
  • Kako ispraviti pogreške u knjiženjima

Mjesta i datumi održavanja

OSIJEK 22. studenoga 2022. (utorak) Hotel Osijek, Šamačka 4
ZAGREB 23. studenoga 2022. (srijeda) Hotel Sheraton, Ulica kneza Borne 2
VARAŽDIN 24. studenoga 2022. (četvrtak) Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
SPLIT 29. studenoga 2022. (utorak) Hotel Atrium, Domovinskog rata 49 a
ZADAR 30. studenoga 2022. (srijeda) Hotel Kolovare, Ul. Bože Peričića 14
OPATIJA 5. prosinca 2022. (ponedjeljak) Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 5
POREČ 6. prosinca 2022. (utorak) Hotel Valamar Dijamant, Brulo 1
WEBINAR 8. prosinca 2022. (četvrtak) web

Podatci o seminaru/webinaru

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 750,00 kn (600,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 99,54 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje
PRIJAVNICA za sudjelovanje na seminaru i webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
Od 22. studenoga do 8. prosinca 2022. seminari u sedam gradova i webinar "Porezne i računovodstvene aktualnosti i priprema za godišnji obračun za 2022. godinu"
Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

VEEBIT