Porezni tretman isplata nagrada športašima – organizator neprofitna organizacija Grand Chess Tour

Datum: 16.09.2019, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/19-01/1464
Davatelj: Porezna uprava

Postavili ste nam upit u kojem tražite pojašnjenje poreznog tretmana primitaka koje će ostvariti sportaši za događaj koji se prema navodima iz upita trebao održati u Zagrebu u razdoblju od 26 lipnja 2019 do 8 srpnja 2019 godine U istom se navodi da je organizator događaja neprofitna organizacija Grand Chess Tour tvrtka iz Missourija te da je ista isplatitelj primitaka koji će ostvariti sportaši na navedenom sportskom događaju Navodi se da planirana ukupna svota koju organizator isplatitelj Grand Chess Tour namjerava isplatiti sportašima iznosi 300 000 00 USD te da je datum planirane isplate sportašima 8 srpnja 2019 Također se navodi da sportaši dolaze iz različitih država i to država s kojima Republika Hrvatska ima u pripremi ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Francuska Rusija Njemačka Azerbajdžan Norveška Kina i Indija i države s kojima Republika Hrvatska nema u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja SAD Postavlja se i pitanje poreznog tretmana donacija poreznih obveznika organizatoru sportskog događaja U skladu s čl 80 st 1 Zakona o porezu na dohodak Nar nov br 115 16 i 106 18 dalje u tekstu Zakon odredbe međunarodnog ugovora koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom Republike Hrvatske a koji su na snazi imaju prednost pred odredbama tuzemnog Zakona U situacijama kada međunarodni ugovor nije sklopljen i u primjeni primjenjuju se isključivo odredbe tuzemnih poreznih propisa Obzirom da prema čl 17 OECD Modela ugovora prvenstveno pravo oporezivanja primitaka sportaša ima država izvora ali pravo oporezivanja zadržava i država rezidentnosti koja je obvezna izvršiti uklanjanje dvostrukog oporezivanja pri oporezivanju dohotka kojeg ostvare sportaši od djelatnosti primjenjuju se odredbe tuzemnih poreznih propisa te se ostvareni dohodak smatra drugim dohotkom koji se ne smatra konačnim prema čl 39 Zakona uz uvjet da se ne radi o primicima što ih se ostvaruje po osnovi rada u radnom odnosu prema čl 21 Zakona odnosno o dohotku od samostalne djelatnosti prema čl 28 Zakona u kojem slučaju se ti primici oporezuju na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada odnosno za dohodak od samostalne djelatnosti a uz uvjet da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije propisano U skladu s čl 40 Zakona po osnovi drugog dohotka koji se ne smatra konačnim predujam poreza na dohodak prema čl 39 st 1 Zakona plaća se po odbitku po stopi od 24 bez priznavanja osobnog odbitka iz čl 14 Zakona U situacijama kada ne postoji tuzemni isplatitelj porezni obveznici sami preuzimaju ulogu isplatitelja odnosno obvezu obračuna obustave i uplate predujma poreza i dostavljanja propisanog izvješća u skladu s čl 84 st 8 Pravilnika o porezu na dohodak Nar nov br 10 17 128 17 106 18 i 1 19 Napominjemo da se drugi dohodak koji se ne smatra konačnim uključuje u godišnji obračun te će se porezne obveznika ako isti sukladno čl 48 Zakona nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave Obrasca DOH po osnovi tako ostvarenog dohotka primijeniti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak u skladu s čl 51 Zakona U godišnjem obračunu porezni obveznici ostvaruju pravo na osobni odbitak sukladno čl 16 Zakona a ostvareni dohodak podliježe plaćanju poreza po poreznim stopama 24 i 36 ovisno o visini porezne osnovice Vezano ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja