Porezni tretman naknade darovane radi sudjelovanja u znanstvenom istraživanju

Datum: 05.06.2018, Utorak
Klasa: 410-01/18-01/1216
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo upit od Poreznog obveznika vezan za oporezivanje iznosa od 40,00 kuna koji bi se poslao poštom građanima Republike Hrvatske izabranim slučajnim odabirom radi provođenja međunarodne ankete u sklopu sudjelovanja znanstvenog istraživanja iz područja demografije, na koji odgovaramo s osnove poreznih propisa.

      Prema članku 8. stavku 2. točki 6. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16), propisano je da se primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanima pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i dozvoljenim igrama na sreću prema posebnom zakonu, ne smatraju dohotkom.

       Dakle, ako se novčani iznos dostavlja na nagradnom natječaju raspisanom pod jednakim uvjetima svima, odnosno, određenom broju građana kao uzorku populacije, radi poticanja sudjelovanja te kao znak zahvalnosti onim sudionicima koji su se odazvali međunarodnoj anketi u sklopu sudjelovanja znanstvenog istraživanja, navedeni iznos se smatra neoporezivim u smislu Zakona o porezu na dohodak. 

      Nadalje, prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broj 73/13 do 115/16), porez na dodanu vrijednost se plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. 

      U konkretnom slučaju, agencija koja je zadužena za prikupljanje podataka ne obavlja oporezivu uslugu u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost te stoga nije niti obvezna obračunati porez na dodanu vrijednost na novčane iznose koje šalje građanima (ispitanicima) koji su izabrani slučajnim odabirom radi provođenja međunarodne ankete.

Povratak na mišljenja