Porezni tretman primitaka u okviru PEPP-a

Datum: 05.09.2023, Utorak
Klasa: 410-01/23-01/1405
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit poreznog obveznika vezan za oporezivanje primitaka u okviru Paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda odnosno PEPP-a s obzirom da Vaš poslodavac odbija uplaćivati na račun slovačke tvrtke koja nudi usluge upravljanja PEPP-om jer smatra da će morati platiti porez na dohodak tako isplaćenih primitaka. U nastavku odgovaramo.

Porezni tretman primitaka u okviru PEPP-a propisan je člankom 21. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) objavljenom u Narodnim novinama, broj 151/2022, prema kojemu se na primitke u okviru PEPP-a primjenjuju odredbe propisa o porezu na dohodak koje se odnose na primitke kojima je osnova ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju.

Člankom 9. stavkom 1. točkom 18. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, do visine 66,37 eura za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 796,44 eura godišnje.

Sukladno navedenome, poslodavac koji sklopi ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju u okviru Paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda odnosno PEPP-a s radnikom u njegovu korist i uz njegov pristanak, ne plaća porez na dohodak na tako isplaćene primitke do navedenog propisanog iznosa.

Povratak na mišljenja