Porezni tretman prodaje vlastitih dionica radnicima po povoljnijim uvjetima

Datum: 19.04.2018, Četvrtak
Klasa: 410-01/18-01/565
Davatelj: Porezna uprava

      Odvjetnički ured  iz Zagreba, postavio je upit o poreznom tretmanu prodaje vlastitih dionica radnicima od strane njihovog poslodavca, po cijeni koja je u trenutku prodaje (2007. godine) bila niža od tržišne cijene tih dionica prema podacima Zagrebačke burze. U nastavku odgovaramo:

      Budući da se upit odnosi na prodaju dionica u 2007.g. napominjemo da se u tom razdoblju primjenjivao Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04). Prema članku 30. stavku 4. toga Zakona dohotkom od kapitala između ostalog smatrali su se i primici po osnovi udjela u dobiti koje su članovi uprave i radnici trgovačkih društava ostvarili putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica tih društava. Dohodak od kapitala ostvaren po toj osnovi, u skladu sa stavkom 8. toga članka, utvrđivao se u visini tržišne vrijednosti ili razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade ako su se dionice stekle uz djelomičnu naknadu. U skladu sa stavkom 9. toga članka dohodak od kapitala po osnovi dodjele vlastitih dionica mogao se utvrditi samo ako su u trenutku dodjele vlastite dionice društva kotirale na burzi ili uređenim javnim tržištima u skladu s posebnim zakonom. Ako ovaj uvjet nije bio ispunjen, po toj osnovi utvrđivao se dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. toga Zakona ili drugi dohodak iz članka 32. toga Zakona (za fizičke osobe koje nisu bile u radnom odnosu s trgovačkim društvom). 

      Na temelju navedenih odredbi Zakona o porezu na dohodak, smatramo da je prodaja vlastitih dionica radnicima po povoljnijim uvjetima u 2007. godini podlijegala oporezivanju po osnovi dohotka od kapitala (uz uvjet da su dionice kotirale na burzi u trenutku prodaje).  

Povratak na mišljenja