Porezni tretman troškova smještaja i prehrane sezonskih radnika

Datum: 18.04.2018, Srijeda
Klasa: 410-01/18-01/580
Davatelj: Porezna uprava

Na upit koji nam je dostavio Porezni obveznik iz Zagreba, o tome koji se točno radnici smatraju sezonskim radnicima iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak, odnosno smatraju li se to radnici s kojima je sklopljen ugovor na određeno ili samo ugovor o stalnim sezonskim poslovima i mogu li se i stranci smatrati radnicima na sezonskim poslovima, u nastavku odgovaramo:

Člankom 9. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu Zakon) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.  

Člankom 7. stavkom 35. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17 i 128/17; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se trošak smještaja i prehrane radnika, koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, u skladu s propisima kojima su uređeni radni odnosi, za vrijeme rada u sjedištu poslodavca ili njegove poslovne jedinice izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika radi poslova koje obavlja (mjesto rada se razlikuje od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara), a koji se podmiruju na teret poslodavca, ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama smještaja i prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Ako je smještaj i/ili prehrana organizirana kod samog poslodavca o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

Člankom 12. stavkom 1. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14 i 127/17) propisano je da se ugovor o radu može iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.

Člankom 16. stavkom 1. toga Zakona propisano je da ako poslodavac pretežno posluje sezonski, za obavljanje stalnih sezonskih poslova može se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. 

Slijedom navedenog, poslodavac koji pretežno posluje sezonski i/ili koji u pojedinim mjesecima unutar kalendarske godine ima pojačanu potrebu za radnicima zbog većeg obima posla koji je načelno vezan uz određene događaje, vremenske prilike, geografsko područje poslovanja, točno određeno doba u godini kada se pojedini poslovi mogu obavljati i sl. te iz tih razloga s određenim fizičkim osobama sklopi ugovore na određeno vrijeme i za točno utvrđeno svrhu, odnosno dok traje potreba, može im neoporezivo osigurati smještaj i prehranu za vrijeme rada pod uvjetima propisanim člankom 7. stavkom 35. Pravilnika, a pri tome nije bitno radi li se o hrvatskim državljanima ili strancima, odnosno radi li se o ugovoru za stalne sezonske poslove ili jednokratnom ugovoru o radu na određeno za obavljanje sezonskih poslova.

Povratak na mišljenja