Porezni tretman uvoza dobara u Nizozemsku nakon kojeg slijedi otprema u Hrvatsku

Datum: 03.02.2017, Petak
Klasa: 410-01/16-02/189
Davatelj: Porezna uprava

      Tuzemni porezni obveznik „A“ iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana uvoza dobara u Nizozemsku nakon kojeg slijedi otprema u Hrvatsku. Prema navodima u upitu porezni obveznik „A“ je član grupe najveće farmaceutske kompanije u svijetu. U upitu se navodi da je porezni obveznik „A“ osim proizvodnje lijekova prema postojećoj recepturi, usmjeren i na istraživanje i razvoj novih generičkih formulacija i lijekova što se obavlja u suradnji s drugim članovima grupe. U okviru suradnje prema navodima u upitu tvrtka iz treće zemlje „B“, između ostaloga, poreznom obvezniku „A“ besplatno šalje određene supstance koje se koriste u daljnjim postupcima istraživanja i razvoja, a obveznik „A“ obavi doradu na supstanci te uslugu istraživanja i razvoja fakturira nositelju patenta. Nadalje, prema navodima u upitu tvrtka iz treće zemlje „B“ besplatna dobra može otpremiti izravno iz Izraela u Hrvatsku što znači da se u Hrvatskoj provodi uvozno carinjenje (porezni obveznik „A“ plaća carinu i PDV). Međutim, prema navodima u upitu tvrtka iz treće zemlje „B“ besplatna dobra može otpremiti preko Nizozemske što se provodi na način da je tuzemni porezni obveznik „A“ u Nizozemskoj imenovao poreznog zastupnik (nizozemsko društvo) koje obavlja poslove u vezi uvozu dobara u Nizozemsku te njihovoj daljnjoj otpremi prema krajnjem odredištu (Hrvatska). Prema navodima u upitu navedeni porezni zastupnik u Nizozemskoj za tuzemnog poreznog obveznika „A“ ispunjava PDV obveze u vezi dvije transakcije, odnosno uvoza dobara u Nizozemsku te isporuka tih dobara iz Nizozemske u Hrvatsku pri čemu koristi nizozemski PDV identifikacijski broj koji mu je izdan za potrebe zastupanja. U upitu se navodi da se u Nizozemskoj obračunava PDV na uvoz dobara koja tvrtka „B“ besplatno šalje tuzemnom poreznom obvezniku „A“, a taj PDV se plaća obračunski kroz poreznu prijavu nizozemskog zastupnika. Dobra se prema navodima u upitu nakon uvoza u Nizozemskoj prevoze u Hrvatsku, a između uvoza i otpreme do Hrvatske može proći nekoliko dana (čak i tjedana), zavisno o raspoloživosti prijevoznih sredstava koja voze prema Hrvatskoj. S tim u vezi postavlja se pitanje kako se s aspekta hrvatskog Zakona o PDV-u tretira otprema dobara iz Nizozemske u Hrvatsku obzirom da su djelatnici Porezne uprave u Hrvatskoj tijekom pregleda VIES podataka za drugi kvartal 2016. godine identificirali razlike između PDV prijava tuzemnog poreznog obveznika „A“ i PDV prijava nizozemskog poreznog zastupnika. Naime, prema shvaćanju poreznog obveznika „A“ nizozemki zastupnik je djelujući u njegovo ime i za njegov račun prijavio otpremu dobara u Hrvatsku kao isporuku dobara unutar Europske unije obavljenu prema hrvatskom PDV identifikacijskom broju poreznog obveznika „A“. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje je li otprema dobara iz Nizozemske u Hrvatsku u prethodno opisanim okolnostima predmet oporezivanja hrvatskim PDV-om, odnosno o kakvoj se transakciji radi i kako se ista prijavljuje u hrvatskim poreznim prijavama.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije uz naknadu te uvoz dobara.
Odredbama članka 13. Zakona o PDV-u propisano je da se mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.
      U skladu s navedenim, na stjecanje dobara unutar Europske unije koje je u tuzemstvu obavljeno uz naknadu plaća se PDV, što znači da ako nema naknade na stjecanje dobara ne plaća se PDV. Međutim, u predmetnom slučaju mjesto oporezivanja isporuke dobara koja se nakon uvoza u Nizozemskoj prevoze u Hrvatsku je u Nizozemskoj te se stoga tuzemni porezni obveznik „A“ mora obratiti nizozemskim poreznim vlastima kako bi se mogao znati točan porezni tretman stjecanja takvih dobara u Hrvatskoj. Naime, u slučaju kada se radi o isporukama dobara unutar Europske unije koja isporučuje porezni obveznik osobama registriranima za potrebe PDV-a te u slučaju premještanja vlastitih dobara primjenjuje se oslobođenje od plaćanja PDV-a u državi članici isporučitelja dobara, s time da se plaća PDV na stjecanje takvih dobara u državi članici gdje otprema ili prijevoz tih dobara završava. Prema tome, ako se u Nizozemskoj otprema predmetnih dobara u Hrvatsku smatra isporukom dobara unutar Europske unije odnosno premještanjem vlastitih dobara poreznog obveznika „A“ koju je kao takvu nizozemki zastupnik djelujući u njegovo ime i za njegov račun prijavio u poreznim prijavama u Nizozemskoj (prijavi PDV-a i Zbirnoj prijavi) tada tuzemni porezni obveznik „A“ mora na tako primljena dobra obračunati PDV na stjecanje dobara, a ista iskazuje u Obrascu PDV-a i Obrascu PDV-S. U slučaju da se u Nizozemskoj otprema predmetnih dobara u Hrvatsku ne smatra isporukom dobara unutar Europske unije odnosno premještanjem vlastitih dobara za poreznog obveznika „A“ ne nastaje obveza obračuna PDV-a u Hrvatskoj.

Povratak na mišljenja