Porezno priznati skladišni i transportni gubici kod energenata

Datum: 27.12.2010, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/10-03/61
Davatelj: Carinska uprava

Povodom gore navedenog podneska u kojem tražite pojašnjenje pitanja oko određivanja porezne osnovice za potrebe utvrđivanja količine proizvoda na ime porezno priznatog skladišnog gubitka kod energenata u trošarinskom skladištu od 0 5 odnosno pitate na koju količinu treba obračunati najviše dopušteni porezno priznati skladišni gubitak u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u nastavku odgovaramo Članak 20 stavak 2 točka 5 Zakona o trošarinama Nar nov br 83 09 propisuje da je ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta oslobođen plaćanja trošarine za utvrđene gubitke ili manjkove trošarinskih proizvoda za koje se dokaže da se mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili odnosno da su gubici ili manjkovi neodvojivo povezani s osobinama proizvoda nastalim tijekom proizvodnje skladištenja i prijevoza i ako su priznati od strane nadležne carinarnice Članak 12 stavak 1 Zakona u načelu propisuje da obveza obračunavanja trošarine nastaje puštanjem trošarinskih proizvoda u potrošnju a točkom 4 određuje daje to trenutak kada se utvrdi gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda osim gubitka ili manjka nastalog za vrijeme odgode plaćanja trošarine za kojeg ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta dokaže da se može pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili odnosno daje gubitak ili manjak neodvojivo povezan s osobinama proizvoda nastao tijekom proizvodnje skladištenja i prijevoza trošarinskih proizvoda Nadalje članak 4 stavak 3 Pravilnika o trošarinama Nar nov br 1 10 propisuje da gubici ili manjkovi trošarinskih proizvoda nastali ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja