Posebne uzance u ugostiteljstvu

Datum: 10.07.2023, Ponedjeljak
Autor: M.M.H.

Posebne uzance u ugostiteljstvu (dalje: Uzance) objavljene su u Nar. nov., br. 74/23., a stupaju na snagu 14. srpnja 2023. godine. Uzancama se uređuju poslovni običaji i osnovne smjernice za obavljanje poslova povezanih s pružanjem ugostiteljskih usluga, odnosno usluga koje su uređene propisima o ugostiteljskoj djelatnosti te propisima iz područja turizma. Poslovi na koje se odnose Uzance odnose na ugovore o hotelskim uslugama, o smještaju u turističkim apartmanima, o uslugama kampiranja, o uslugama prehrane i točenja pića. Napominjemo da se osim na ugostitelje odredbe dijela Uzanci primjenjuju i na pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (kuće za odmor, apartmani).

Uzance pridonose kvaliteti usluge i poslovanju i njima je uređeno sklapanje ugovora, prava i obveze stranaka, plaćanje usluga, kućni red, odgovornost ugostitelja za stvari gosta, rezervacije smještaja, odustanak od rezervacije, pružanja usluge, raskid ugovora, otkaza usluge, cijene usluge, jamčevina, itd.

Potrebno je napomenuti da još od stupanja na snagu prethodnog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 138/06. do 152/14.), odnosno od 28. prosinca 2006. godine turistički inspektori Državnog inspektorata nemaju ovlast procesuirati ugostitelje (ne mogu poduzimati prekršajne mjere) koji ne posluju u skladu sa Uzancama i ne pridržavaju se dobrih poslovnih običaja. Gosti koji smatraju da usluga nije pružena u skladu s Uzancama mogu se obratiti (ako određeni spor ne mogu riješiti putem pisanog prigovora), notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Nar. nov., br. 121/16. i 32/19.).

Povratak na vijesti