Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu i elektronički obavljene usluge

Datum: 19.10.2021, Utorak
Klasa: 410-19/21-02/258
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni posebnog postupka oporezivanja za prodaju dobara na daljinu i elektronički obavljene usluge. U upitu se navodi da osim prodaje tiskovina porezni obveznik prodaje i e-pretplate, odnosno elektroničko izdanje replike tiskanog izdanja te sadržaj na web portalima. Nadalje, navodi se da postoji mogućnost prelaska praga od 77.000,00 kn tijekom godine te se porezni obveznik želi pripremiti na ulazak u OSS. U vezi navedenog zatražena je informacija o relevantnom izvoru za provjeru važećih stopa PDV-a po državama članicama te se postavlja pitanje primjene OSS-a na prodaju malih oglasa i osmrtnica fizičkim osobama u Europskoj uniji koje se objavljuju na web-u.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 26. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) mjestom obavljanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljenih usluga osobi koja nije porezni obveznik smatra se mjesto gdje ta osoba ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište.

Elektronički obavljenim uslugama u smislu Zakona o PDV-u, između ostalog, smatra se isporuka slika, tekstova i informacija te omogućavanje pristupa bazama podataka, što sukladno Prilogu I., stavku 3. točki h) Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011, uključuje oglasni prostor na mrežnoj stranici.

Slijedom navedenog, mjesto oporezivanja usluge oglašavanja na mrežnoj stranici obavljene osobi koja nije porezni obveznik je mjesto gdje ta osoba ima uobičajeno boravište. Stoga, porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje, propisan člancima 125.a do 125.h Zakona o PDV-u, iskazuje takvu uslugu u okviru navedenog posebnog postupka oporezivanja.

Baza podataka o primjeni stopa PDV-a u državama članicama Europske unije dostupna je na mrežnim stranicama Europske komisije.​

Povratak na mišljenja