Webinar
Posebni postupci oporezivanja u e-trgovini

17. lipnja 2021. webinar "Posebni postupci oporezivanja u e-trgovini"


Mjesto Vrijeme održavanja
web17. lipnja 2021. (četvrtak) u 10:00 sati

Dana 1. srpnja 2021. godine u Republici Hrvatskoj i ostalim zemljama članicama Europske unije dolazi do značajnih izmjena u oporezivanju PDV-om za usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama te u oporezivanju prodaje dobara na daljinu.

Cilj je ovog webinara dati jasan pregled izmjena koje stupaju na snagu i obrazložiti primjenu (novih) posebnih postupaka oporezivanja koji su vezani za te izmjene, a koji za porezne obveznike zapravo znače pojednostavljenje u oporezivanju. U protivnom, porezni se obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV-a u svim zemljama članicama u kojima isporučuju dobra na daljinu ili obavljaju usluge.

Program:

Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar EU-a
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Koje sve isporuke ulaze u prag isporuke, zašto je on važan i kako ga treba utvrditi
 • Na koje se usluge odnosi obveza prijave u posebni postupak i način prijave postupka Poreznoj upravi
 • Podnošenje prijave i plaćanje zaračunanog PDV-a na isporuku
 • Primjena posebnog postupka i primjeri iz prakse

Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar EU-a, za isporuke dobara putem portala koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar EU-a, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje

 • Što je OSS i na koje se isporuke dobara i usluga može primijeniti
 • Je li navedena mogućnost obveza ili pravo poreznog obveznika i na što se odnosi pojednostavljenje u oporezivanju
 • Isporuke na koje se odnosi prag od 77.000,00 kn
 • Prodaja dobara i usluga putem portala
 • Koje stope PDV-a treba primijeniti na isporuke dobara i usluga na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU-u
 • Izdavanje računa, vođenje evidencija i čuvanje podataka
 • Podnošenje prijave, plaćanje PDV-a i odbitak pretporeza
 • Primjena posebnog postupka i primjeri iz prakse

Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja

 • Tko može primjenjivati postupak IOSS i način prijave PU-u
 • Vrijednost pošiljaka na koje se može primijeniti ovaj posebni postupak
 • Obračun PDV-a, način prijave i plaćanje PDV-a
 • Pravo na odbitak pretporeza, vođenje evidencije i čuvanje podataka
 • Kada se portal smatra isporučiteljem, a kada je posrednik
 • Primjena posebnog postupka i primjeri iz prakse

Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz

 • Na koga se odnosi primjena ovog postupka
 • Način prijave postupka Poreznoj upravi
 • Koja se stopa PDV-a primjenjuje u ovom posebnom postupku i kada treba primijeniti redovan način uvoza dobara i plaćanje PDV-a
 • Obveze dostavljača – pošte, kurirske službe i dr.
 • Primjena posebnog postupka i primjeri iz prakse

Podatci o webinaru

Datum održavanja webinara:  17. lipnja 2021. godine (četvrtak)

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 450,00 kn (360,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima

 • internetska veza
 • praćenje webinara putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti.
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
17. lipnja 2021. webinar "Posebni postupci oporezivanja u e-trgovini"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

BIKOVO