Webinar
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti

10. ožujka 2021. webinar "Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti"


Mjesto Vrijeme održavanja
web10. ožujka 2021. (srijeda) u 10:00 sati

U tijeku su završne pripreme poduzetnika za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu. Cilj je ovog webinara skrenuti pozornost na posebnosti s poreznog i računovodstvenog motrišta u graditeljskoj djelatnosti te pomoći računovođama da samostalno izrade godišnje financijske izvještaje. Posebno će se objasniti raspored troškova i utvrđivanje financijskog rezultata te pravila koja su vezana uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (PD-obrazac).

Program webinara:

Računovodstvo troškova izgradnje u 2020. godini i ostale posebnosti vezane uz graditeljsku djelatnost
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstvo troškova izgradnje građevina za tržište i utvrđivanje vrijednosti na datum bilance (izravni i neizravni troškovi gradnje i dr.)
 • Računovodstvo troškova izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu i utvrđivanje vrijednosti na datum bilance
 • Revalorizacija nekretnina prema zahtjevima računovodstvenih standarda
 • Rezerviranja za dana jamstva u 2020. godini

Porezno motrište u prometu nekretnina i obavljanja građevinskih usluga u 2020. godini
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Porezno motrište u prometu građevina i zemljišta u 2020. godini s motrišta PDV-a i poreza na promet nekretnina
 • Ispravci pretporeza za nekretnine kod promjena uvjeta za oporezivanje
 • Posebnosti u oporezivanju graditeljskih usluga kada se usluga obavlja poreznom obvezniku ili fizičkoj osobi
 • Postupanje s predujmovima za građevinske usluge u 2020. godini

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (PD-obrasca), računa dobiti i gubitka u graditeljskoj djelatnosti za 2020. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 80 min + odgovori na pitanja

 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD na NOVOM OBRASCU
  • obrazloženja svih pozicija u PD-obrascu
  • iskazivanje dobivenih potpora koje su vezane uz COVID 19 u PD-obrascu
  • izračun predujmova poreza na dobit za 2021. godinu (primjena NOVE – niže stope)
 • Posebnosti vezane uz sastavljanje računa dobiti i gubitka i bilance u graditeljskoj djelatnosti za 2020. godinu.

Datum održavanja webinara: 10. ožujka 2021. godine (srijeda)

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima:

 • internetska veza
 • praćenje webinara putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar:

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti.
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
10. ožujka 2021. webinar "Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

DINAA