Posebnosti paušalnog oporezivanja i sastavljanje godišnjih izvješća


Trajanje: 3 h 20 min
Datum: 11.01.2022

Cijena: 76,31


Paušalno oporezivanje poreznih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost najčešći je oblik oporezivanja. Iako jednostavni način vođenja poslovnih knjiga, u praksi još uvijek otvara mnoga pitanja. Utvrđivanje obveze s osnove doprinosa te utvrđivanje primitaka kod ovih poreznih obveznika izaziva dvojbe. Vodeći računa o svojim primitcima, ti porezni obveznici trebaju razmišljati i o odredbama s motrišta PDV-a. U tom dijelu najviše je dvojbi u vezi s poslovanjem s inozemstvom.

Kako ''paušalisti'' trebaju ispuniti Obrazac PO-SD te što trebaju učiniti ako premaše cenzus od 300.000,00 kn, pitanja su na koja smo, između ostaloga, odgovorili na ovom webinaru.

Program:

Obračun doprinosa i utvrđivanje primitaka kod paušalista
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Tko se može oporezivati paušalno – koje samostalne djelatnosti mogu plaćati paušalni porez – uvjeti za paušalno oporezivanje, upis u registar poreznih obveznika
 • Koje evidencije i poslovne knjige obveznici paušalnog oporezivanja trebaju voditi
 • Paušalisti poljoprivrednici i OPG
 • Obračun doprinosa za paušalno oporezivanje i kada se paušalna djelatnost obavlja uz radni odnos, utvrđivanje doprinosa na temelju rješenja porezne uprave
 • Doprinosi umirovljenika koji obavljaju djelatnost koja se paušalno oporezuje
 • Tko plaća smanjeni paušalni porez na dohodak
 • Tko može obavljati sporedno zanimanje i domaću radinost koja se oporezuje paušalno
 • Kako se podmiruju doprinosi kada porezni obveznik obavlja sporedno zanimanje i domaću radinost
 • Koji se primitci evidentiraju u knjigu prometa
 • Evidentiranje državnih potpora u primitke
 • Osvrt na ''prikriveni nesamostalni rad''

Obveze u poslovanju paušalista s motrišta PDV-a i dohotka te sastavljanje obveznih godišnjih izvješća
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Obveza izdavanja računa – propisani elementi
 • Promjena uvjeta tijekom 2021. godine – prijelaz na vođenje poslovnih knjiga (KPI, DI…, obveze s motrišta dohotka i PDV-a)
 • Promjena uvjeta na kraju 2021. godine – prijelaz na paušalno oporezivanje u 2022. godini
 • Posebnosti pri prodaji / nabavi dobara iz EU-a (mali porezni obveznici)
 • Posebnosti pri pružanju / primanju „inozemnih usluga” (mali porezni obveznici)
 • Kada i u kojem roku paušalisti predaju Obrazac PO-SD i Obrazac PO-SD-Z
 • Kako ostvarene primitke treba zajednički obrt evidentirati u Obrascu PO-SD-Z
 • Evidentiranje ostvarenih primitaka u Obrascu PO-SD
 • Primjeri ispunjavanja Obrasca PO-SD i evidentiranje naplaćenih primitaka

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 16. prosinca 2021. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).