Posebnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Trajanje: 3 h 0 min
Datum: 04.04.2023

Cijena: 100,00


Na ovom webinaru bit će riječ o posebnostima u računovodstvenom i poreznom postupanju kod poduzetnika koji obavljaju građevinsku djelatnost. Objasniti će se oporezivanje PDV-om građevinskih usluga, temeljna pravila i posebnosti u vezi s oporezivanjem te primjena stope PDV-a od 0 % na isporuku i ugradnju solarnih ploča.

U vezi s računovodstvenim postupanjem objasnit će se posebnosti vezane uz računovodstvena određenja za uslužne graditelje te investitore koji grade nekretnine za tržište, rezerviranja, ugovorne kazne, postupanja s predujmovima i sl. Osim toga, bit će riječ i o poreznom motrištu prodaje građevina, rekonstruiranih građevina i zemljišta te posebnostima u vezi s oporezivanjem prometa nekretnina.

Program:

Oporezivanje građevinskih usluga te porezno motrište isporuke i ugradnje solarnih ploča
Predavač: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Porezni status građevinskih usluga
 • Nastanak porezne obveze i odbitak pretporeza
 • Iskazivanje građevinskih usluga u poreznim i računovodstvenim evidencijama
 • Temeljna pravila i najčešće iznimke za primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze
 • Najčešće pogreške u vezi s oporezivanjem građevinskih usluga
 • Porezno motrište isporuke i ugradnje solarnih ploča – primjena stope PDV-a od 0 %
 • Porezno motrište građevinskih usluga koje pružaju i primaju strani porezni obveznici u RH

Računovodstvo građenja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstvo uslužnih graditelja
 • Računovodstvo građenja nekretnina za tržište
 • Rezerviranja za dana jamstva u građevinskoj djelatnosti
 • Ugovorne kazne i zadržavanje plaćanja u graditeljskoj djelatnosti
 • Računovodstveno i porezno postupanje s predujmovima za građevinske usluge

Porezno motrište prodaje građevina i zemljišta
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Porezno motrište prodaje građevina, rekonstruiranih građevina i zemljišta
 • Kada su nekretnine u prometu oporezive PDV-om, a kada porezom na promet nekretnina
 • Posebnosti pri prodaji građevina između poreznih obveznika, fizičkih osoba, što je porezna osnovica i kada nastaje porezna obveza
 • Elementi računa – kupoprodajnog ugovora
 • Posebnosti kod ovrhe na nekretnini
 • Kada i tko treba provesti ispravak pretporeza kod isporuke nekretnina

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 4. travnja 2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.