Webinar
Posebnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama

4. travnja 2023. webinar "Posebnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama"


Mjesto Vrijeme održavanja
web4. travnja 2023. (utorak) u 9:30 sati
 

Na ovom webinaru bit će riječ o posebnostima u računovodstvenom i poreznom postupanju kod poduzetnika koji obavljaju građevinsku djelatnost. Objasniti će se oporezivanje PDV-om građevinskih usluga, temeljna pravila i posebnosti u vezi s oporezivanjem te primjena stope PDV-a od 0 % na isporuku i ugradnju solarnih ploča.

U vezi s računovodstvenim postupanjem objasnit će se posebnosti vezane uz računovodstvena određenja za uslužne graditelje te investitore koji grade nekretnine za tržište, rezerviranja, ugovorne kazne, postupanja s predujmovima i sl. Osim toga, bit će riječ i o poreznom motrištu prodaje građevina, rekonstruiranih građevina i zemljišta te posebnostima u vezi s oporezivanjem prometa nekretnina.

Program:

Oporezivanje građevinskih usluga te porezno motrište isporuke i ugradnje solarnih ploča
Predavač: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Porezni status građevinskih usluga
 • Nastanak porezne obveze i odbitak pretporeza
 • Iskazivanje građevinskih usluga u poreznim i računovodstvenim evidencijama
 • Temeljna pravila i najčešće iznimke za primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze
 • Najčešće pogreške u vezi s oporezivanjem građevinskih usluga
 • Porezno motrište isporuke i ugradnje solarnih ploča – primjena stope PDV-a od 0 %
 • Porezno motrište građevinskih usluga koje pružaju i primaju strani porezni obveznici u RH

Računovodstvo građenja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstvo uslužnih graditelja
 • Računovodstvo građenja nekretnina za tržište
 • Rezerviranja za dana jamstva u građevinskoj djelatnosti
 • Ugovorne kazne i zadržavanje plaćanja u graditeljskoj djelatnosti
 • Računovodstveno i porezno postupanje s predujmovima za građevinske usluge

Porezno motrište prodaje građevina i zemljišta
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Porezno motrište prodaje građevina, rekonstruiranih građevina i zemljišta
 • Kada su nekretnine u prometu oporezive PDV-om, a kada porezom na promet nekretnina
 • Posebnosti pri prodaji građevina između poreznih obveznika, fizičkih osoba, što je porezna osnovica i kada nastaje porezna obveza
 • Elementi računa – kupoprodajnog ugovora
 • Posebnosti kod ovrhe na nekretnini
 • Kada i tko treba provesti ispravak pretporeza kod isporuke nekretnina

Podatci o seminaru/webinaru

Datum održavanja: 4. travnja 2023. godine (utorak)

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje


PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
4. travnja 2023. webinar "Posebnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

NERTVA