Posjed


Predmet: Ishod vlasničke parnice ni na koji način ne utječe na pravo na posjedovnu zaštitu.

Broj presude: Gž-2323/15-2, od 29. kolovoza 2016., od 10.04.2017

Sud: Županijski sud

Predmet spora je tužiteljičin zahtjev da sud utvrdi da ju je tuženica smetala u posljednjem mirom suposjedu dijela čest zem 3021 1 k o S na način da je izgradila poprečni betonski zid preko čest zem 3021 1 k o S na čest zem 3021 1 k o S da joj se naloži uspostava prijašnjeg posjedovnog stanja uklanjanjem ogradnog zida te zabrani takvo ili slično smetanje posjeda ubuduće Prvostupanjski sud je na temelju izlaganja stranaka i izvedenih dokaza utvrdio da je za vrijeme trajanja ovoga postupka doneseno pravomoćno i ovršno rješenje o diobi nekretnina između stranaka pod poslovnim brojem RI 128 06 u kojemu je rješenjem od 2 siječnja 2015 okončana dioba suvlasničke zajednice stranaka na način da je tuženica odvojena u svom suvlasničkom udjelu od 950 1531 dijela u odnosu na tužiteljičin udio od 581 1531 dijela sve na predmetnoj čest zem 3021 1 k o S međutim da dovršeni postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu