Posjedovna zaštita / reklamni pano, nadležnost


Predmet: Reklamni pano može biti objekt posjedovne zaštite. Općinski sudovi u parničnom postupku uvijek sude u prvom stupnju u sporovima zbog smetanja posjeda.

Broj presude: Gž-146/2023-3 od 30. kolovoza 2023. godine, od 09.02.2024

Sud: Županijski sud u Puli

6 Predmet spora je posjedovna zaštita samostojećeg dvostranog reklamnog panoa postavljenog na dijelu k č br upisana kao javno dobro javna cesta kojom upravljaju Hrvatske autoceste d o o uz sjevernu stranu S avenije u Z na kome je tuženik nesporno tijekom listopada 2017 postavio svoj reklamni plakat 7 Sud prvog stupnja pružio je tužitelju kao posljednjem mirnom posjedniku zatraženu posjedovnu zaštitu 10 Protivno stavu žalitelja po shvaćanju ovog suda prvostupanjski je sud pravilno odlučio da je nadležan za pružanje zatražene posjedovne zaštite Naime neovisno o činjenici što se reklamni pano nalazi na cestovnom zemljištu koje prema odredbama Zakona o cestama Narodne novine broj 84 11 18 13 22 13 54 13 148 13 92 14 110 19 144 21 114 22 4 23 predstavlja ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu