RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Poslovna sposobnost

Predmet: Čak i kad državna tijela utvrde, s potrebitim stupnjem sigurnosti, da osoba nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima i kojoj je potrebna pomoć, skrb i nadzor, potpuno lišavanje poslovne sposobnosti trebalo bi biti primijenjeno kada se utvrdi da nijedna druga manje restriktivna mjera ne bi poslužila svrsi ili kad su druge manje restriktivne mjere neuspješno već pokušane.

Broj presude: Gž Ob-65/2019-2, od 8. veljače 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Čak i kad državna tijela utvrde, s potrebitim stupnjem sigurnosti, da osoba nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima i kojoj je potrebna pomoć, skrb i nadzor, potpuno lišavanje poslovne sposobnosti trebalo bi biti primijenjeno kada se utvrdi da nijedna druga manje restriktivna mjera ne bi poslužila svrsi ili kad su druge manje restriktivne mjere neuspješno već pokušane. Prvostupanjski je sud u konkretnom slučaju vodio računa o tome da lišavanje poslovne sposobnosti služi postizanju legitimnog cilja, odnosno zaštiti prava i dobrobiti predlagateljice kojoj je smanjen opseg lišenja poslovne sposobnosti. Kod donošenja pobijanog rješenja sud prvog stupnja imao je u vidu i okolnost da je mjera djelomičnog lišavanja poslovne sposobnosti bila nužna da bi se postigao legitimni cilj, odnosno da se ni jednom drugom blažom mjerom nije mogao postići taj cilj.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)