Poslovno uvjetovani otkaz


Predmet: Autonomno pravo poslodavca je da uredi proces poslovanja kako to njemu odgovara tj. da odluči o ustroju i rasporedu radnih mjesta uključujući i ukidanje pojedinog radnog mjesta za kojeg ocijeni da organizacijski nije opravdano i za koje nema objektivne potrebe.

Broj presude: Gž R-1217/2022-2, od 25. listopada 2022., od 12.12.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Odredbom čl 115 st 1 toč 1 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 127 17 u daljnjem tekstu ZR a propisano je da poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok redoviti otkaz ako za to ima opravdani razlog u slučaju ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih tehnoloških ili organizacijskih razloga poslovno uvjetovani otkaz U postupku nije sporno da je u cilju optimizacije i unapređenja poslovnih procesa i povećanja efikasnosti tuženik donio Odluku o promjenama u organizaciji rada u Rafineriji nafte R u Održavanju postrojenja s datumom primjene od 1 rujna 2017 te da je prije donošenja predmetne Odluke poslodavac proveo postupak savjetovanja s Radničkim vijećem I d d a uslijed navedenih promjena u organizaciji rada donošenjem Odluke o promjenama u organizaciji rada ukinuto radno mjesto Samostalni referent za održavanje opreme i materijala na lokaciji R u Održavanju postrojenja u Rafineriji nafte R te je prestala potreba za radom radnika na navedenom radnom mjestu a što je i po ocjeni ovog suda opravdani razlog za otkaz Naime autonomno je pravo poslodavca da uredi proces poslovanja kako to njemu odgovara tj da odluči o ustroju i rasporedu radnih mjesta uključujući pritom i ukidanje pojedinog radnog mjesta ili smanjenje broja izvršitelja ako ocijeni da je to organizacijski opravdano U ovom konkretnom slučaju tuženik je otkazao tužitelju ugovor o radu jer je ukinuo radno mjesto tužitelja dok poslove koje je obavljao tužitelj sada su raspoređeni na kompleksnija radna mjesta i sada ih izvršavaju inženjeri tako da je ukidanje radnog mjesta na kojem je tužitelj radio organizacijski je razlog koji opravdava dopuštenost poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu U odnosu na žalbene navode da u konkretnom slučaju nije došlo do smanjenja obima poslova pa da samim time ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu