RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Postojanje izvanbračne zajednice

Predmet: Za utvrđivanje postojanja izvanbračne zajednice u sudskom postupku potrebno je dokazati postojanje pravnog interesa, odnosno postojanje posebnog propisa kojim se predviđa zaseban izvanparnični postupak za takvo utvrđenje.

Broj presude: GžOb-233/17, od 30. listopada 2017.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Proizlazi zaključak da se i određeni prijedlog u izvanparničnom postupku radi utvrđenja postojanja ili nepostojanja kakva prava ili pravnog odnosa može podnijeti samo kad je to posebnim propisima predviđeno i kad predlagatelj ima pravni interes da sud utvrdi postojanje odnosno nepostojanje kakva prava ili pravnog odnosa. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)