Postupanje sanitarne inspekcije u provedbi inspekcijskih nadzora nad provedbom Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda vezano za terase objekata

Datum: 09.06.2009, Utorak
Klasa: 540-02/09-03/3453
Davatelj: Ministarstvo zdravstva

S obzirom da se u postupanju sanitarne inspekcije uočio prijepor koji se odnosi na provedbu Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Nar nov br 125 08 vezano za terase ugostiteljskih objekata udruge i klubove ovim putem daje se naputak kako slijedi Terase ugostiteljskih objekata prostori za usluživanje na otvorenom 1 Odredbom članka 13 stavka 1 Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Nar nov br 125 08 u daljnjem tekstu Zakon propisano je da se zabranjuje pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima Prema odredbi stavka2 istog članka Zakona pod zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i potpuno zatvoreno više od polovice površine pripadajućih stijena 2 Sukladno članku 14 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 138 06 i 43 09 za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu glede uređenja i opreme ugostiteljskih objekata usluga kao i drugi uvjeti propisani tim Zakonom i propisima donesenim na temelju toga Zakona Ispunjavanje navedenih uvjeta utvrđuje se rješenjem ureda državne uprave u županiji odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove ugostiteljstva prema mjestu sjedišta objekta 3 Nastavno na citirane zakonske odredbe ugostiteljske terase za koje je rješenjem nadležnog tijela za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova ugostiteljstva utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane za prostore za usluživanje na otvorenom sukladno propisima na području ugostiteljstva ne smatraju ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja