Potvrde o stanju duga u obliku elektroničkog zapisa

Datum: 15.01.2018, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/18-01/103
Davatelj: Porezna uprava

            S ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije s poreznim obveznicima, Ministarstvo financija, Porezna uprava je započela primjenu elektroničkog zapisa u skladu s čl. 15. Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Nar. nov., br. 60/17.) na aktima koje izdaje u okviru svojih nadležnosti.

            U vezi s tim možemo vas izvijestiti kako je od 1. siječnja 2018. godine Porezna uprava omogućila izdavanje potvrde o stanju duga u obliku elektroničkog zapisa te se ista kao dokaz koristi u postupcima pred javnopravnim tijelima kao i u postupcima koji se vode pri drugim institucijama. Ističemo da je ovako izdani elektronički zapis pravovaljana isprava i kada je ispisan na papiru te da isti ije potrebno dodatno ovjeravati potpisom službene osobe i pečatom.

            Vjerodostojnost i istovjetnost s izvornikom elektroničkog zapisa može se u svakom trenutku provjeriti na Internet adresi https://porezna.gov.hr/dokumenti/provjera.html upisivanjem broja zapisa (12 znakova) i kontrolnog broja (4 broja) ili skeniranjem QR koda, koji se nalaze na svakom pojedinom elektroničkom zapisu. Ukoliko je kat identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo financija, Porezna uprava potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

            Zahtjev za izdavanjem potvrde o stanju duga moguće je podnijeti putem sustava elektroničkih usluga Jedinstvenog portala Porezne uprave-ePorezna i putem nadležne ispostave Porezne uprave (osobno ili poštom).

            Informacija o podnošenju zahtjeva za izdavanje i dostavu potvrde o stanju duga u obliku elektroničkog zapisa putem Jedinstvenog portala Porezne uprave -ePorezne, te o tome kako postati korisnik sustava ePorezna možete propitati na službenim Internet stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Pages/KakoPostatiKorisnik.aspx.

            Napominjemo da se obveznicima koji su korisnici e-usluga Porezne uprave, bilo kao poduzetnici ili kao građani, elektronički izdana i potpisana potvrda o stanju duga dostavlja u njihov korisnički pretinac, neovisno o tome da li su njego izdavanje zatražili elektroničkim putem ili osobnim dolaskom na ispostavu Porezne uprave ili poštom.

            Molimo javnopravna tijela i ostale organizacije navedene na dostavnoj listi da proslijede predmetnu informaciju institucijama iz svoje nadležnosti te da su elektroničke zapise izdane od strane Porezne uprave dužne prihvatiti kao dokazno sredstvo u postupcima koje provode u okviru svog djelokruga poslovanja.

            Isto tako, ovim vas putem želimo izvijestiti da Ministarstvo financija, Porezna uprava planira postepeno, tijekom 2018. godine druge akte iz svoje nadležnosti izdavati u obliku elektroničkog zapisa, te ćemo u skladu s dinamikom uvođenja o tome objavljivati informacije.

Povratak na mišljenja