Povlačenje tužbe i naknada parničnih troškova


Predmet: Ocjena je drugostupanjskog suda da tužitelju pripada pravo na zahtijevane troškove postupka jer je do povlačenja tužbe uslijedilo nakon što je tuženica udovoljila njegovom tužbenom zahtjevu.

Broj presude: Gž-88/2020-2, od 10. veljače 2020., od 13.04.2020

Sud: Županijski sud

U odnosu na pobijani dio rješenja u kojem je u cijelosti ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika S S P iz Z poslovni broj Ovrv 2076 2017 od 17 srpnja 2017 točka 2 izreke u odnosu na žalbene navod žalitelja valja istaknuti da je prvostupanjski sud obzirom da je tužitelj u ovom postupku nesporno povukao svoju tužbu 11 rujna 2019 pravilno odlučio uz pravilnu primjenu odredbe čl 456 st 1 u svezi čl 193 ZPP pa je u tom dijelu žalbu tužitelja valjalo ocijeniti u cijelosti neosnovanom i na temelju odredbe čl 380 st 2 ZPP riješiti kao u izreci pod točkom II ovog rješenja Međutim odlučujući o zahtjevu tužitelja za naknadu troškova postupka prvostupanjski sud je pogrešno primijenio materijalno pravo kada je kao neosnovan odbio ovaj njegov zahtjev za naknadu troškova postupka Naime odredbom čl 158 st 1 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 58 93 112 99 88 01 117 03 88 05 02 07 84 08 123 08 57 11 148 11 pročišćeni tekst 25 13 28 13 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu