Povrat imovine


Predmet: Ako je nadležno upravno tijelo državne uprave odlučivalo jesu li ispunjene pretpostavke u smislu čl. 77. Zakona o naknadi za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine za stjecanje vlasništva za korist Republike Hrvatske tada se u parničnom postupku ne može raspravljati i ne mogu se dokazivati istovjetne tvrdnje koje su isticane u upravnom postupku.

Broj presude: Gž Zk-403/2020-2, od 2. lipnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Velikoj Gorici

U konkretnom slučaju tužiteljica tužbeni zahtjev temelji na tvrdnji da je ona temeljem zakona tj odredbe čl 77 Zakona o naknadi stekla pravo vlasništva na predmetnoj nekretnini odnosno dijelu predmetnog dvorišta Iz provedenog dokaznog postupka proizlazi da je tužiteljica zahtjev za utvrđenjem prava vlasništva na predmetnoj nekretnini podnijela pred upravnim tijelom u kontekstu odredbe čl 77 Zakona o naknadi te da je njezin zahtjev u dva navrata pravomoćno odbijen U ovoj parnici tužiteljica iznosi tvrdnje koje je iznijela u navedenom upravnom postupku Međutim u situaciji kada je njezin zahtjev za utvrđenjem prava vlasništva na predmetnoj nekretnini pred upravnim tijelom pravomoćno odbijen tužiteljica nema pravo ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu