RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Povrat uloženih sredstava za uređenje prostora

Predmet: Pravo na naknadu troškova za učinjena ulaganja priznaje se samo zakupniku poslovnog prostora prilikom predaje istoga, a ne i trećim osoba.

Broj presude: Rev 2981/2014-4, od 11. veljače 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Tužitelj nije prijašnji vlasnik, a niti pravni slijednik pravne osobe kojoj je imovina bila oduzeta na temelju propisa čl. 2. Zakona o naknadi, niti je Republika Hrvatska prijašnji vlasnik već je vlasništvo tih poslovnih prostora stekla prema odredbi čl. 77. Zakona o naknadi (niti Republike Hrvatska nije prijašnji vlasnik već je vlasništvo poslovnog prostora stekla prema odredbi čl. 77. Zakona o naknadi), budući je očito zahtjev bivših vlasnika za povrat navedenih nacionaliziranih nekretnina pravomoćno odbijen ili zahtjev za naknadu nije ni podnesen. Tužitelj je samo bio pošteni posjednik poslovnog prostora čija prava i dužnosti se procjenjuju u odnosu na zakupodavca, a na temelju njihovog ugovora o zakupu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)