Povrat uloženih sredstava za uređenje prostora


Predmet: Pravo na naknadu troškova za učinjena ulaganja priznaje se samo zakupniku poslovnog prostora prilikom predaje istoga, a ne i trećim osoba.

Broj presude: Rev 2981/2014-4, od 11. veljače 2020., od 14.09.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U postupku koji je prethodio reviziji između ostalog je utvrđeno da je tužitelj kao zakupnik predmetnog poslovnog prostora dobio u zakup od Grada Zagreba na pet godina da za vrijeme tog ugovora izveo sporna ulaganja budući je poslovni prostor bio derutan i zapušten Točkom 10 Ugovora o zakupu od 30 kolovoza 2002 zakupnik je dužan izvršiti sve radove potrebne za uređenje poslovnog prostora uključujući vanjsko uređenje sva oštećenja poslovnog prostora nastala u vezi s redovnim obavljanjem djelatnosti kao i oštećenja na zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor i na drugoj imovini nastalih u svezi s redovnim obavljanjem djelatnosti Nadalje točkom 11 Ugovora zakupnik se obvezao da može vršiti prepravke poslovnog prostora samo uz pisano odobrenje zakupnika a na vlastiti trošak Prema st 2 čl 11 prepravkama se smatraju radovi kojima se mijenja vanjski izgled konstrukcija raspored površina ili namjena poslovnog prostora dok je stavkom 3 istog članka propisano da zakupnik nema pravo na naknadu troškova na ime izvršenih prepravki iz stavka 1 ove točke U konkretnom slučaju predmet spora nije navedena ugovorna obveza već ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu