Povratak na rad


Predmet: Pravilno je sud prvog stupnja smatrao osnovanim potraživanje tuženika s osnove isplaćene otpremnine, jer je nakon utvrđenja nedopuštenosti odluke o otkazu ugovora o radu i vraćanja tužitelja na rad otpao osnov stjecanja tužitelja s osnova otpremnine.

Broj presude: Gž R-89/2020-2, od 4. studenoga 2020., od 10.05.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Iz stanja spisa je razvidno kako tužitelj u razdoblju trajanja sporova radio samo u razdoblju od lipnja 2014 do travnja 2015 za koje razdoblje je povučen tužbeni zahtjev odnosno djelomično tužba tužitelja dok preostalo razdoblje tužitelj nije radio niti ostvarivao prihode po toj osnovi a primao je dio razdoblja naknadu po osnovi nezaposlenosti time da je u razdoblju od 31 listopada 2014 do 19 travnja 2015 koristio bolovanje Polazeći od navedenih utvrđenja prvostupanjski sud je smatrao kako zbog nezakonitih odluka prestankom radnog odnosa i pravomoćnih presuda kojima je tuženiku naloženo da vrati tužitelja na rad tužitelju pripada pravo na isplatu izgubljene plaće u visini tri prosječne plaće koje je tužitelj ostvarivao prije otkaza ugovora o radu a ne naknade koju je isti ostvarivao za vrijeme bolovanja Neosnovano žalitelj u žalbenim navodima osporava pravilnost i zakonitost pobijane presude prvog stupnja ukazujući da je u konkretnom slučaju sud prvog stupnja pogrešno primijenio materijalno pravo kada tužitelju pripadajuću naknadu plaće nije obračunao prema naknadi koju je isti ostvarivao u visini naknade za posljednja tri mjeseca za vrijeme bolovanja a imajući u vidu smisao odredbe članka 95 Zakona o radu Nar nov br 93 14 dalje ZR Naime pravo tužitelja u smislu navedene odredbe članka 95 stavka 5 ZR a jest pravo na isplatu pripadajuće neisplaćene plaće u visini obračuna prosjeka primljene plaće u prethodna tri mjeseca a ne primljene naknade plaće koju radnik ostvaruje zbog bolovanja jer krivnjom poslodavca zbog nezakonitog otkaza poslodavca tužitelj nije mogao raditi te ostvariti plaću koju bi ostvario redovitim radom U konkretnom ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu