RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Povreda odredaba materijalnog prekršajnog prava

Predmet: Povreda materijalnog prekršajnog prava postoji kad je glede prekršaja koji je predmet optužbe primijenjen propis koji se ne može primijeniti.

Broj presude: Jž-1910/17, od 8. studenog 2017.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Stoga, u situaciji kada je okrivljenik svojim radnjama ostvario i prekršaj iz čl. 20. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i prekršaj iz čl. 20. st. 4. tog Zakona, prekršaj iz čl. 20. st. 3. toga Zakona ne može biti samostalni prekršaj. Radi se o prividnom stjecaju prekršaja, i to o konsumpciji prekršaja, pri čemu prekršaj s težim kvalifikatornim elementima konzumira prekršaj s lakšim kvalifikatornim elementom.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)