Poklon pretplatnicima na PiP 7/2022

Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ