Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku

Datum: 15.11.2023, Srijeda
NN br. 137/2023

Pravilnikom se propisuju postupci za ispunjenje ciljeva oporabe otpadne ambalaže, uvjeti gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže, zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže, način i uvjeti označavanja ambalaže, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda pakiranih u ambalažu, obveze i način obveznog postupanja posjednika otpadne ambalaže te druga pitanja u svezi ambalaže i otpadne ambalaže, a sve u svrhu postizanja ciljeva za otpadnu ambalažu.

Detaljnije o novostima koje donosi ovaj Pravilnik pisati ćemo u sljedećim brojevima časopisa RRiF.

Ovaj Pravilnik djelomično stupa na snagu 23. studenoga 2023., a neke odredbe stupaju na snagu kasnije pri čemu je stupanje na snagu za pojedine odredbe propisano čak 1. siječnja 2027. godine. Pravilnik se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise